dst_studio_member_icon.002

Nguyễn Đặng Quốc Khang

Chuyên ngành

Điều hành - Phân tích - Kiểm duyệt
Biên tập - Sáng tạo - Thiết kế
Quản lý hợp tác quốc tế

Thông tin cá nhân

• Sinh ngày 19/12/2003
• Sống tại Burnaby, Canada

Thành tựu

💼 Phó nhóm DST Team Studio

Liên kết mạng xã hội

Một số ảnh nổi bật

placeholder image-sqplaceholder imageplaceholder imageplaceholder image-sqplaceholder image-sqplaceholder image