Ghép mắt thực vật - Sinh học 11

Ghép mắt là lấy 1 mắt (chồi) của cây khác mang ghép vào mắt (chồi) hoặc thân của cây cần ghép. Sau đó cũng phải bó lại nhưng không cần phải cho thêm đất vào. Chất dinh dưỡng sẽ đi trực tiếp từ cây sang mắt.
Hãy cùng chúng mình tìm hiểu và nghiên cứu về điều này nhé!

placeholder image
placeholder image
placeholder image