Năm qua đã làm gì - Gala trại xuân Sắc Màu

Sáng chơi trò chơi lớn, các bạn đâu có biết rằng mình sắp phải đối mặt với bộ đề có 1 không 2 đến từ BTC :))))
Vắt hết cả óc ra mà giải có khi còn không xong, đã vậy BTC còn lắt léo làm các bạn phân vân không biết đường nào mà lần 🥹

Thôi thì buổi chiều mình tổ chức văn nghệ cho các bạn giải tỏa căng thẳng chứ nhỉ?

---

Tiết mục Năm qua đã làm gì.
Thể hiện: thành viên Thảo Vân, Khánh Linh, Gia Hân, trại viên Thảo Nguyên với sự kết hợp vui đùa của thành viên Phương Nhi, Thanh Ngân, Khánh Linh.

© 2023 DST Team Studio.

placeholder image
placeholder image
placeholder image