Mình yêu từ bao giờ | Cát Tường (DSTstudio Live cover)

Bài hát Mình yêu từ bao giờ Live cover
Thể hiện: Nguyễn Thái Cát Tường.

Video designed by Trang Sĩ Thái. © 2021 DST Team Studio.
Song sang by Nguyễn Thái Cát Tường.
Music originally by Miu Lê performing Tết Đong Đầy. © 2015 YEAH1 MUSIC. Link: https://youtu.be/yW0P8iJLB9M
Soundtrack copyright by DST Team Studio. Do not reup. Feel free to contact contact@dstteam.com for the music.

• Lyrics:
Em rồi sẽ không còn những mơ mộng
Anh rồi sẽ nuôi lại những hi vọng
Tháng ngày rồi trôi đi mãi , vui buồn kể lại cho ai
Tiếc thay đời luôn như thế đấy
Như một áng mây nhẹ thoáng trong lòng
Em chợt thấy tim mình cũng rung động
Nếu mai tình yêu chan chứa, không còn trở lại như xưa
Biết đâu tìm nhau không thấy nữa

Hình như lòng muốn nói
Hình như mình yêu rồi
khoảnh khắc tuyệt vời, tôi là ai, em là ai, chúng ta là ai
Đừng tan thành mây khói, đừng xa tận chân trời
khoảnh khắc tuyệt vời, như là mơ như là mơ
Chắc đang là mơ , mình yêu từ bao giờ

Như một áng mây nhẹ thoáng trong lòng
Em chợt thấy tim mình cũng rung động
Nếu mai tình yêu chan chứa, không còn trở lại như xưa
Biết đâu tìm nhau không thấy nữa

Hình như lòng muốn nói
Hình như mình yêu rồi
khoảnh khắc tuyệt vời, tôi là ai, em là ai, chúng ta là ai
Đừng tan thành mây khói, đừng xa tận chân trời
khoảnh khắc tuyệt vời, như là mơ như là mơ
Chắc đang là mơ, mình yêu từ bao giờ

placeholder image
placeholder image
placeholder image