Chuyến tham quan ĐH Nha Trang cùng nhà DST Team Studio

Chuyến đi tham quan ĐH Nha Trang đầy thú vị trước vào học cùng các thành viên đáng yêu nhà DST Team Studio 💖

• Video được thực hiện bởi:
- Trang Sĩ Thái
- Nguyễn Bảo Uyên
© 2021 DST Team Studio.

• Các thành viên trong video:
- Phương Nhi
- Thanh Tâm
- Quỳnh Như
- Bảo Nhi
- Yến Nhi
- Bảo Uyên
- Đăng Khoa
- Sĩ Thái
- Kỳ Linh
- Tiến Đạt
- Tấn Khang

placeholder image
placeholder image
placeholder image