Kỷ niệm 1 năm thành lập DST Team Studio

Sau một năm hoạt động, nhóm chúng ta giờ đây đã vững mạnh và tiếp tục phát triển ngày càng tốt hơn nữa! Đạt được thành tựu hôm nay là nhờ sự cố gắng của tất cả, hãy cùng nhìn lại những gì chúng ta đã làm trong thời gian qua nhé!

placeholder image
placeholder image
placeholder image